Aros_Capital_Partners_Pen_400x267

FILOSOFI

Vores grundlæggende holdning er, at ægte værdiskabelse kun kan opnås gennem investering med langsigtet fundamentalt perspektiv. Dette gælder både asset allocation og investeringer generelt inkl. aktie- og obligationsmarkederne. Ingen kan forudsige fremtiden. Risikoparametre såsom standardafvigelser, korrelationer og forventede afkast er aldrig statiske. Det er grunden til, at vi før enhver investeringsbeslutning altid stiller os selv spørgsmålet “hvad nu hvis vi tager fejl?” Accept af det faktum, at verden ikke altid udvikler sig som forventet, er en vanskelig, men nødvendig erkendelse, når vi investerer. Ved at erkende dette og samtidig tage højde for den tilhørende usikkerhed ved investeringen, tilstræber vi at skabe et attraktivt langsigtet risikojusteret afkast.

AKTIER

Vores investeringsfilosofi er fundamentalt baseret og bygger på Value investering. Vi samarbejder med nogle af de dygtigste forvaltere i Danmark og Globalt, således de kan bruge 100% af deres tid på at forvalte bl.a. vores kunders aktieeksponeringer.

Vi tror på, at der er forskel på forvaltere og mennesker.

Næsten ingen mennesker er gennemsnitlige og gennemsnitligt gode til at forvalte vores kunders formuer. Vi tror på, at nogle forvaltere er dygtigere end andre og bruger meget tid på, at finde de forvaltere som ikke bare er heldige eller har været i et givtigt segment af markedet og derfor gjort det bedre end resten.

OBLIGATIONER

Vores tilgang til obligationsinvestering er baseret på det grundlæggende princip, at dybdegående fundamental analyse vil skabe solide langsigtede resultater på rentemarkederne. Den omfattende globalisering af verden har haft en betydelig indflydelse på den måde, rentemarkederne fungerer. Den øgede gensidige afhængighed økonomierne imellem betyder, at vurdering af rentemarkederne bør baseres på analyse og forståelse af den makroøkonomiske udvikling i verdens største økonomier, kapitalstrømme samt pengepolitikken hos verdens førende centralbanker. Vi mener, en ydmyg tilgang til forvaltningen af obligationsporteføljer, hvor vi ikke gætter på en renteudvikling, men skaber et fornuftigt afkast i alle scenarier dvs. både ved faldende, uændrede eller stigende renter vil gøre, at vores kunder over tid vil opnå et relativt godt afkast på obligationerne.

ALTERNATIVER

Vores filosofi omkring en veldiversificeret portefølje kan også indeholde en grad af alternative investeringer, såsom: Ejendomme, Private Equity, Hedgefonde, Unoteret aktier, Unoteret obligationer, udlån, sol/vind-projekter, eller andet som skaber værdi til den samlede portefølje.

ASSET ALLOCATION

Vi mener, at den helt store værdi ligger i den rigtige sammensætning af porteføljen. Det sker både på tværs af aktivklasser og vores kunders forvaltere af deres formue. Vi vil via vores tilgang til markedet og holdninger til investeringsstrategierne udvælge de samarbejdspartnere og forvaltere, som vi mener, bedst muligt vil give vores kunder det højeste risikojusterede afkast. Vi vil således via ændringer i de enkelte kunders placeringer udnytte vores viden og syn på markedernes ubalancer, således vi vil skifte mellem fordelingerne i aktivklasserne og forvalterne.