VELKOMMEN

Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S er et uafhængigt rådgivningsselskab. Vi tilbyder uafhængig rådgivning og forvaltning på værdipapirsporteføljer og formuer til vores kunder. Vores kunder er privatpersoner, holdingselskaber, fonde, forbund etc. Vores kunder vælger at samarbejde med os pga. vores erfaring, tilgang og åbenhed omkring deres portefølje inkl. gebyrstrukturen. Vi er ansat af vores kunder – ingen andre.  Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S har kontorer i Aarhus og København. Aros Capital
Fondsmæglerselskab A/S er godkendt af Finanstilsynet (Registreringsnummer 8331). Læs mere