VORES HISTORIE

Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S er et uafhængigt kapitalforvaltningsselskab. Vores historie går tilbage til 2009, hvor det første selskab blev stiftet af fire partnere: Nicolai Borcher Hansen, Peter Brink Madsen, Jakob Madsen samt Christian Falster. I juni 2009 tiltrådte Henrik Lind partnergruppen. Som grundlægger af Danske Commodities tilføjede han selskabet værdifulde erfaringer omkring strukturering og udvikling af virksomheder. I 2011 tiltrådte Thomas Bruno Pedersen og Kim Jensen partnergruppen. De bidrog med erfaringer indenfor IT og ikke mindst Thomas Bruno Pedersens lange erfaring som partner i Formuepleje. I 2015 købte de fire grundlæggere alle eksterne partneres ejerandele via et management buy-out. I dag er vi 100 pct. ejet af grundlægger og partner Jakob Madsen via selskaberne Aros Capital Partners Aps og Jamak ApS.

MISSION

Aros Capital Fondsmæglerselskabs målsætning er tosidet:

 • At skabe en langvarig og troværdig relation til vores kunder
 • At tilbyde investeringsprodukter og -løsninger, der er baseret på et gennemsigtigt og pålideligt fundament

Vi vil skabe langvarige kunderelationer gennem klar og tydelig kommunikation i form af breve, seminarer og kundemøder. Vores mål er at skabe en åben og troværdig relation til alle vores kunder – såvel store som små.

SAMARBEJDSPARTNERE OG RÅDGIVERE

Vi har bred erfaring med en lang række anerkendte rådgivere og samarbejdspartnere. Men vigtigst af alt er vi ansat af vores kunder – ingen andre. Derfor samarbejder vi ofte med de rådgivere og samarbejdspartnere, som vores kunder allerede bruger, men hvis der er behov for yderligere rådgivere og samarbejdspartnere vil vi gerne bruge vores erfaring til at finde et nyt setup. Vi ønsker i bund og grund at vores kunder opnår den bedst mulige rådgivning.

Vores kunders fællesejede selskaber:

 • Aros Affordable Homes A/S – ejer aktier i Funding Affordable Homes, som primært investerer i almennyttigt boligbyggeri i UK
 • Aros Private Equity I A/S – investerer i forskellige private equity strategier.
 • Special Situation Ireland ApS – investerer i et Luxembourgsk setup, som ultimativt stiller lån til rådighed mod første pant i et større grundstykke i Dublin, Irland.

ESG – Aros’ investeringspolitik for bæredygtige investeringer

Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S anerkender og imødekommer betydningen af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold, og imødekommer etiske og bæredygtige investeringsforslag for sine kunder. Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S’ mål er at fokusere på bæredygtighed, så længe det ikke går på kompromis med det af kunden ønskede afkast. Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S arbejder for kunderne og hvis kunderne har ønsker om investeringer, som i mindre grad har fokus på bæredygtighed, så vil Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S orientere kunden om de tilknyttede bæredygtighedsrisici. Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S ønsker dog ikke at stride imod FN’s traktater, konventioner m.v. f.eks. kontroversielle våben, biologiske våben eller atomvåben.

ESG

E – Environment – miljømæssige forhold f.eks. Klima, miljø, biodiversitet, reduktion af forurening

S – Sociale forhold f.eks. Ulighed, inklusion, arbejdsforhold, human kapital, lokalsamfund, menneskerettigheder

G – Governance – Ledelsesmæssige forhold f.eks. Ledelsesstrukturer, medarbejderforhold, aflønning af direktion samt anti-korruption

Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S investeringspolitik for bæredygtige investeringer skal derfor også ses ud fra en risiko/afkast betragtning, og Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S ønsker at undgå væsentlige kursudsving som følge af ESG-forhold. Potentielle investeringer vil blive ESG vurderet, hvilket vil blive gjort via vores due-diligence proces for investeringer.

Bæredygtighed i Aros – intern strategi

Vi ønsker at være bæredygtige forstået på den måde, at det ikke skal gå på kompromis med funktionalitet, effektivitet og lovgivning mv. Vi ønsker engagerede medarbejdere, som hver dag gør en forskel.

Eksempler på hvordan vi arbejder med bæredygtighed/ESG

 • Vi ønsker at have en sund og god ledelse internt i Selskabet, hvorfor Selskabets ledelse til enhver tid tager hensyn til det enkelte individ i det omfang, det er muligt. Selskabets direktør ønsker åben dialog og har som princip, at ”døren altid er åben” såvel fysisk som virtuelt.
 • Vi ønsker at honorere medarbejdere, som kommer med særlige bæredygtige initiativer, der lever op til en række definerede kriterier. Dette fremgår af Selskabets lønpolitik.
 • Vi har prioriteret at være placeret centralt i Aarhus og København for at sikre bedst mulig infrastruktur for kunder og medarbejdere.

Vi ønsker at bidrage til opnåelse af FN’s verdensmål, og har primært valgt at fokusere på:

 • Sundhed og trivsel (nr. 3)
  • Vi ønsker at sikre god trivsel og sundhed hos vores medarbejdere ved f.eks. at have ergonomiske stole og hæve-sænkeborde. Selskabets ønsker en løbende og åben dialog omkring medarbejdernes trivsel, men for at sikre, at alle bliver hørt, så laver vi en årlig APV for at sikre at alle medarbejdere trives i de fysiske og psykiske rammer på arbejdspladsen.
  • Vi ønsker at støtte børn i en svær tid, og har derfor de sidste 3 år været ”store klovnesponsor” for de Danske Hospitalsklovne
 • Bæredygtig energi (nr. 7)
  • Aros vil have fokus på investeringer i bæredygtige energiselskaber indenfor alternativ energi og energiteknologi (fx udvikling af vedvarende energi, alternative brændstoffer, energieffektivitet og infrastruktur), som evner at styre de risici og muligheder, der er forbundet med alternative energi og energiteknologier.
  • Aros har aktivt valgt at købe grøn og klimaneutral strøm til Selskabets adresse i Aarhus. Strømmen stammer fra danske vindmøller og er 100% grøn. Dette sikres ved køb af statsregulerede oprindelsesgarantier.
 • Ansvarligt forbrug og produktion (nr. 12)
  • Aros indkøber samlet f.eks. kontorartikler, og der handles ikke ind til lager, medmindre der er et aktuelt behov.
  • Aros’ kontorer er tilpasset antallet af medarbejdere, og når arbejdspladsen forlades, slukkes alt belysning.
  • Vi begrænser mængden af fysiske papirer mest muligt og lagrer mest muligt data elektronisk.
  • Vi bestræber os på at gennemgå vores præsentationer online/virtuelt og i videst muligt omfang ikke at printe.
  • Vi ønsker i videst muligt omfang at gøre alt elektronisk, herunder underskrift på dokumenter/aftaler, kommunikation mv.
  • Vi tænker over vores forbrug og køber gerne økologisk fremfor konventionelt