“Hele grundlaget for Aros Capital Fondsmæglerselskab kommer fra vores kunder. Uden kunder eksisterer vi ikke. Hver eneste dag varetager vi vores kunders interesser, som om det var vores egne. Vi tror på en åben dialog og et langsigtet samarbejde, hvor sandheden nogle gange gør ondt på kort sigt, men på den lange bane bedst gavner resultater og samarbejde.”

JAKOB KROGH MADSEN • GRUNDLÆGGER AF AROS CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
SENIOR VICE PRESIDENT
INVESTERINGSCHEF
ANALYTIKER
BOGHOLDER
COMPLIANCE OFFICER & PA

DIREKTION

JAKOB KROGH MADSEN

Partner og direktør (grundlægger)

Direktionen er ansvarlig for følgende:

  • At der sker offentliggørelse på Selskabets Hjemmeside, at interesserede ved henvendelse til Direktionen vederlagsfrit kan få Bestyrelsens retnings­linjer for, i hvilket omfang fortrolige oplysninger videregives fra Selskabet, tilsendt.
  • Én gang årligt på Selskabets Hjemmeside og/eller i årsrapporten at offent­liggøre oplysninger om de hverv, bestyrelsesposter og yderligere tillids­hverv, Bestyrelsen har godkendt, at Direktionen har påtaget sig.
  • Information på Selskabets Hjemmeside om, at Selskabets halvårsrapport (urevideret) og årsrapport (revideret) kan rekvireres vederlagsfrit ved hen­vendelse til Direktionen.

Jakob Krogh Madsen har desuden følgende andre erhverv/interesser

Direktør i andre selskaber:

  •  Aros Private Equity I A/S
  • Aros Affordable Homes A/S
  • Special Situation Ireland ApS
  • Jamak ApS
  • Komplementarselskabet Blockchain Fond ApS

Ejerskaber:

100% ejer af Jamak ApS,      33,34% ejer af Joanja ApS,      0,15% ejer i Special Situation Ireland ApS,      100% Komplementarselskabet Blockchain Fond ApS

Derudover har Jakob Krogh Madsen ingen erhverv eller bestyrelsesposter.

BESTYRELSE

KIM HØIBYE

Bestyrelsesformand

Kim Høibye er advokat og partner i advokatfirmaet NJORD law firm og. Kim beskæftiger sig med bank- og finansieringsret og har særlig erfaring med rådgivning til virksomheder som er underlagt finansielt tilsyn, kapitalforvaltning, finansielle produkter, etablering og drift af kollektive investeringsordninger og strukturer (bl.a. UCITS, AIFs og P/E). Herudover rådgiver Kim Høibye om kapitalmarkedsret, herunder børsnotering (IPO’er og APO’er), private placeringer, udbudsdokumentation (prospekter) og MiFID.

I kraft af sit bestyrelsesarbejde i en lang række investeringsfonde og finansielle institutter, har Kim Høibye opnået et indgående kendskab til kommercielle anliggender og regulatoriske forhold i forbindelse med etablering, drift og regulering af finansielle virksomheder. Kim Høibye er medlem af Advisory Board for FOCOFIMA (Forum for Company Law and financial Market Law) ved Københavns Universitet.

LARS VALSØE BERTELSEN

Bestyrelsesmedlem

Mine 8 år i den finansielle sektor som rådgiver om aktieinvesteringer for private og institutionelle investorer har givet mig en stor forståelse for vurdering af investeringsmuligheder og spredning af risiko. Kombineret med mine 16 år som M&A rådgiver for private virksomhedsejere og kapitalfonde, og min nuværende stilling som M&A chef, har jeg en stor erfaring i vurdering af afkastmuligheder og forretningsmodeller. Mit mål er at bidrage til udviklingen af Aros Capital til gavn for både medarbejdere, kunder og ejere.

MORTEN DISSING

Bestyrelsesmedlem

Med 10 års erfaring som adm. direktør i Aros Forsikring, har jeg et indgående kendskab til at drive en finansiel virksomhed, herunder er vi, som Aros Capital, funderet i stort set samme værdisæt om ægte værdiskabelse og ønsket om at gøre en forskel for kunderne, byggende på tillid.