Aros_Capital_Partners_Pen_400x267

INDIVIDUELLE MANDATER

Vi dedikerer al vores tid til nogle få kunder.

Vores målsætning er at skabe langvarige og tætte kunderelationer, hvor dine målsætninger og problemstillinger er i centrum. Med dette afsæt skræddersyer vi vores service, så den er afstemt efter netop dine behov. Dette arbejde er omfattende og kan kun udføres, hvis vi har et begrænset antal kunder. Vores kunder er vores arbejdsgivere. Som din personlige rådgiver har vi ansvaret for at klarlægge bl.a. din investeringshorisont og risikotolerance. Med dette afsæt sammensætter vi din investeringsportefølje, så det potentielle afkast optimeres i overensstemmelse med den aftalte risikoramme og tidshorisont. Vi har en langsigtet Value-tilgang for øje. Det betyder, at fokus er rettet mod langsigtet værdiskabelse – ikke kortsigtede handelsidéer. Når den personlige portefølje sammensættes af din rådgiver, vil det ofte ske i samarbejde med resten af holdet i Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S, således at den samlede ekspertise hos os udnyttes bedst muligt til din fordel. En del af vores service er også at forhandle på dine vegne. Det kan eksempelvis være bankens kurtagesatser, lavere bankgebyrer generelt eller opnåelse af returkommission hos investeringsforeninger. Gevinsten fra disse forhandlinger går ubeskåret tilbage til dig som kunde. Vi er jo netop ansat af dig. Det er blot nogle af de ydelser, du får som kunde hos os – og som på mange måder adskiller os fra store dele af branchen. Prisen for vores service kan enten være et fast honorar, ”no cure – no pay” eller en kombination. Det vigtigste for os er, at honoraret er fair for begge parter og gennemskueligt for dig som kunde.