Aros Capital Partners har hermed fornøjelsen af at indbyde dig til et eksklusivt og spændende seminar,

Onsdag den 27. april 2016, kl. 15.30 hos Deloitte i Aarhus 
Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 

Vores erfaring viser, at de færreste investorer faktisk er klar over, hvor stor forskel der er på strategierne indenfor valueinvestering og eksponeringen på tværs af selskaber, geografi og valuta.

Vi sætter derfor på dette seminar fokus på valueinvestering og hvordan man som investor vælger de bedste strategier eller sammensætter den bedste portefølje af flere strategier.

Begrebet valueinvestering er efterhånden et af de mest anvendte udtryk indenfor investering. Dette er blevet godt hjulpet på vej af investeringsoraklet, Warren Buffett, som nærmest er synonym med valueinvestering. Men findes der forvaltere som har klaret sig bedre end Warren Buffet? Hvad er value egentlig og er der forskel på value-strategier? Er en valueinvestering kun målt på en undervurderet værdiansættelse af en række nøgletal eller kan et vækstselskab også købes i en valueportefølje?.

Disse spørgsmål samt flere vil vi belyse og derved give et mere nuanceret billede af valueinvestering i dagligdagen i vores kunders porteføljer.

Hør herudover eksperternes bud på fremtiden. Vi vil afsløre nogle af de faldgruber, vi oftest oplever, at investorerne falder i, når de investerer. Endelig vil vi opstille nogle basale og helt aktuelle løsninger for, hvordan vi sammensætter en optimal value-portefølje med fokus på forvalterspredning.

Deloitte holder indlæg omkring de forskellige skatteregler for valueinvesteringer via et selskab, via virksomhedsordningen, en pensionsordning eller personligt opsparing. Desuden highligtes nogle faldgrubber for et eventuelt generationsskifte og muligheder for at undgå faldgruberne samt hvilke særlige forhold, der skal tænkes ind for at sikre et generationsskifte.

I samarbejde med Deloitte og Sparinvest, Maj Invest samt ValueInvest vil vi bringe valueinvestering i fokus, samt vise forskellene i de forskellige value-strategier.

Seminaret er delt mellem de forskellige indlægsholdere.

Vi forventer nogle spændende timer med mulighed for at stille spørgsmål og komme tættere på tankerne bag diverse strategier. Dertil også at få indblik i de forskellige måder at praktisere valueinvestering.

  •  Aros Capital Partners er en dansk kapitalforvalter med fokus på uafhængig rådgivning og skræddersyet investeringspleje. Vi hjælper en række danske familier, forbund, kommuner, banker og fonde med uafhængig rådgivning/forvaltning. Aros Capital Partners yder rådgivning for og forvalter mere end 6 mia. DKK.
  •  Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed. I Danmark kan Deloitte føre sine rødder tilbage til 1912 og har sidenhen rådgivet alt fra små virksomheder til globale koncerner om alt lige fra skat til risikostyring.
  •  Sparinvest er for de fleste danskere en kendt investeringsforening. Som færre måske ved, var Sparinvest den første investeringsforening i Danmark, der tilbød en global aktieafdeling, som investerer efter valueprincipperne. Det var tilbage i 1998. De vil fortælle om, hvordan de udvælger aktier ud fra deres tilgang til valueinvestering.
  •  Maj Invest er mest kendt for deres Value-afdeling. Den startede ultimo 2005 og den har derfor netop haft 10-års jubilæum. De vil ligeledes fortælle om, hvordan de udvælger aktier ud fra deres tilgang til valueinvestering.
  •  ValueInvest AM blev stiftet den 13. januar 1998, er hjemmehørende i Luxembourg og har siden start brugt en og samme investeringsstrategi. ValueInvest AM er et af få kapitalforvaltnings-selskaber i Europa, der udelukkende fokuserer på value investering. ValueInvest vil også fortælle om, hvordan de udvælger aktier ud fra deres tilgang til valueinvestering.

Deltagelse er gratis.

Vi forventer 20-25 deltagere til seminaret, så der vil være god mulighed for at stille spørgsmål til indlægsholderne. Da vi kun har et begrænset antal pladser, vil de blive tildelt efter først-til-mølle princippet. Tilmelding kan ske til Jakob Krogh Madsen på jakob@aroscapital.dk inden den 20. april 2016.

Program

15.30 Velkomst 

15.40 Deloitte 

Hvorfra skal investeringen foretages set fra en skattemæssig vinkel? Og er der nogle særlige forhold som skal tænkes ind for at sikre generationsskifte?

16.10 Sparinvest Value aktier 

– Strategien i Sparinvest Value aktier v/ Senior Portefølje Forvalter Per Kronborg Jensen

16.40 Pause 

16.50 Maj Invest Value aktier 

– Strategien i Maj Invest Value aktier v/ Seniorporteføljemanager Ulrik Jensen

17.20 ValueInvest Globale Aktier 

– Strategien i Valueinvest Globale aktier v/ Investeringsdirektør Jens Hansen

17.50 Aros Capital Partners 

Hvem er vi?, Hvad betyder uafhængig rådgivning? Hvordan sammensætter vi en optimal portefølje på tværs af forvaltere og strategier?

18.20 Spørgsmål og kommentarer 

18.30 Afslutning og efterfølgende mad i Deloittes kantine.

Hent indbydelse og program i PDF-format